Betölthetô álláshelyek


A Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI

(OM azonosító: 201801)

igazgatói álláshelyének betöltésére  

kiírt pályázatra 2 (két) pályázat érkezett. A véleménykérő tanácskozások folyamatban vannak.

2019. június 27.


Kolping Támogató Szolgálat Budapest – Óbuda 1 fő intézményvezető munkakör betöltéséhez keres jelentkezőt.

A munkavégzés helye: 1035. Budapest, Kerék utca 22.

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés minimum előírása: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” 3. számú mellékletében felsoroltak alapján.

A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő, heti 40 óra. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: támogató szolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat.

Munkabér : a Kjt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján

Jelentkezés: önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentum, motivációs levél megküldése az iroda@koszisz.hu e-mail címre.

Budapest, 2019. február 07.


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

kisgyermekgondozó munkatársat keres.

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Középfokú képesítés, OKJ – (kisgyermekgondozó), Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően is elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség.

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: - folyamatos munkarend (éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyelet is)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Mártapanak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés>>> Kisgyermekgondozó


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

gyermekfelügyelő munkatársat keres

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Középfokú képesítés, gyermek - és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), gyermek és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), kisgyermekgondozó,- nevelő (OKJ) Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: - folyamatos munkarend (éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyelet is)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Mártapanak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés>>> Gyermekfelügyelő


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

gyógypedagógia asszisztens munkatársat keres

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Középfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: Teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Márta panak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés >>> Gyógypedagógiai asszisztens


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

gyógypedagógus munkatársat keres

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Főiskolai végzettség - gyógypedagógus, Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek oktatása, nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: Teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Márta panak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés>>> Gyógypedagógus

„Add, hogy felismerjük korunk problémáit, s hogy tevékenyen részt vegyünk megoldásukban.”

- Adolph Kolping -